Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sử lớp 8 có đáp án

Mã số: 08328. Đã có 410 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 để ôn luyện lại kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc bài thi học kì 1 và rèn luyện nâng cao kỹ năng của bản thân trong môn Lịch sử lớp 8.

1
Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là:
2
Phát minh khoa học nào là của Giêm Oát?
3
Người đề ra Học thuyết Tam dân là:
4
Ông Lê-nin là người nước nào?
5
Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tư sản Pháp 1789?
6
Tại sao cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc được coi là cuộc cách mạng Tư sản?
7
Trình bày những nét mới của phong trào cách mạng ở Đông Nam Á từ sau thập niên 20 của thế kỷ XX?
Bắt đầu ngay
4 410