Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi hết học kì 1 môn Sử lớp 9 có đáp án

Mã số: 08348. Đã có 319 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, tài liệu không chỉ giúp học sinh có thể ôn luyện lại kiến thức môn Sử đã được học, mà còn rèn luyện và làm quen nhiều dạng đề kiểm tra học kì khác nhau.

1
Việt Nam chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN vào năm
2

Mĩ tiến hành cuộc Chiến tranh Triều Tiên (6 – 1950) được coi là "..." đối với nền kinh tế Nhật Bản.

3
Tham gia Hội nghị I-an-ta gồm nguyên thủ của các quốc gia nào?
4

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác ở Việt Nam nhằm

5

Sử dụng chữ cái (A, B, C hoặc D) đứng trước đáp án sau rồi sắp xếp chúng theo các lĩnh vực cơ bản của Cách mạng khoa học – kĩ thuật.

A (Chất Pô-li-me (chất dẻo)...)
B (Năng lượng nguyên tử, năng lượng gió, năng lượng thủy triều...)
C (Máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động....)
D (Tháng 3 – 1997, các nhà khoa học đã tạo ra được con cừu .... Con cừu này được đặt tên là Đô-li...)

Lĩnh vực Thành tựu
1. Khoa học cơ bản  
2. Công cụ sản xuất mới  
3. Nguồn năng lượng mới  
4. Vật liệu mới  
Gợi ý: 1 - ...; 2 - ...; ...
6
Trong khoảng hai mươi năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai kinh tế Mĩ phát triển như thế nào?
Bắt đầu ngay
2 319