Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 trường tiểu học Nơ Trang Lơng, Đắk Nông năm 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3 theo TT 22

Mã số: 08288. Đã có 442 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 trường tiểu học Nơ Trang Lơng, Đắk Nông năm 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, không chỉ hỗ trợ học sinh ôn lại kiến thức đã được học mà còn rèn luyện với nhiều dạng đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 khác nhau để nâng cao kỹ năng.

1
Các bộ phận quan trọng của máy tính?
2
Có mấy dạng thông tin cơ bản trong tin học?
3
Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai?
4
Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block, Sticks, Dots?
5

Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Blocks?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

6
Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?
7

Chỉ ra biểu tượng phần mềm Mario

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

8
Muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng em nhấn phím nào?
9
Để mở (hay khởi động) một trò chơi em thực hiện thao tác nào?
10
Phần mềm Mario giúp em?
Bắt đầu ngay
9 442