Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Cư Kty, Đắk Lắk năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án

Mã số: 10478. Đã có 311 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Cư Kty, Đắk Lắk năm 2018 - 2019 là đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 5.

Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục được VnDoc cập nhật và biên soạn nhanh nhất.

1
Viết dưới dạng số thập phân là:
2
Trung bình cộng của 1,12; 2,78; 3 là:
3

3kg 6g =…………g

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

4

2m2 3cm2 = ………….m2

5

Khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều rộng 38m. Chu vi khu vườn đó là:

6

Một miếng bìa hình tam giác có cạnh đáy 8,5dm, chiều cao bằng 2/5 cạnh đáy. Diện tích của miếng bìa là:

7
Một công nhân sản xuất được 72 sản phẩm trong 3 giờ. Nếu công nhân đó, làm việc trong 6,5 giờ thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
Trả lời: Số sản phẩm công nhân làm được trong 6,5 giờ là ... sản phẩm
8. Đặt tính rồi tính:
a. 658,3 + 96,28 = ...
b
93,813 – 46,47 = ...
c
37,14 x 82 = ....
d
3080 : 5,5 = ....
9
Trên một mảnh đất, diện tích đất làm nhà là 80m2. Diện tích đất còn lại là 320m2. Hỏi diện tích đất làm nhà chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất còn lại?
Trả lời: Diện tích đất còn lại chiếm số phần trăm là ....%
Bắt đầu ngay
1 311