Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nghĩa Lâm, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lí lớp 8 có đáp án

Mã số: 08271. Đã có 210 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nghĩa Lâm, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017 để làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác nhau nhằm rèn luyện kỹ năng trước khi bước vào bài kiểm tra cuối kì 1 lớp 8 chính thức.

1
Chuyển động cơ học là:
2
Công thức tính vận tốc là:
3
Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào có thể được xem là chuyển động đều?
4
Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là:
5
Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng sang phải, chứng tỏ xe:
6

Đơn vị tính áp suất là:

7
Muốn giảm áp suất thì:
8
Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 20N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?
9
Một vật có khối lượng 4200g và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3 được nhúng hoàn toàn trong nước.

a) Tìm thể tích của vật.

b) Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật, cho trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m3.

c) Nếu thả vật đó vào thủy ngân thì vật đó chìm hay nổi? Tại sao? Cho trọng lượng riêng của thủy ngân là 130000N/m3.
a
Thể tích của vật nhúng trong nước là ...m3
b
Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là ...N
c
Bắt đầu ngay
1 210