Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Cự Khê, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lí lớp 9 có đáp án

Mã số: 08509. Đã có 79 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Cự Khê, Hà Nội năm học 2016 - 2017 để củng cố, ôn luyện lại kiến thức môn Lý đã được học, rèn luyện nâng cao kỹ năng với nhiều dạng đề kiểm tra học kì 1 đến từ các trường khác nhau.

1

Hai bóng đèn có ghi (220V – 50 W) và (220V – 60W) được mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Hãy chọn câu trả lời đúng

2
Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 8 là 20mA trong thời gian 1 phút thì công thực hiện của dòng điện là bao nhiêu?
3

Có một thanh sắt và một nam châm hoàn toàn giống nhau. Để xác định thanh nào là là thanh nam châm ,thanh nào là sắt, ta đặt một thanh nằm ngang, thanh còn lại cầm trên tay đặt một đầu vào giữa của thanh nằm ngang thì thấy hút rất mạnh. Kết luận nào đúng?

4

Cho hai điện trở R1 = 20 mắc nối tiếp với điện trở R2 = 30 vào một hiệu điện thế, nếu hiệu điện thế hai đâu R1 là 10V thì hiệu điện thế hai đầu R2 là:

5

Có hai đèn ghi Đ1 (12V – 12W), Đ2 (6V – 9W) và nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 18V.

a) Tính cường độ dòng điện định mức của hai đèn?
Cường độ dòng điện định mức của hai đèn 1 và 2 lần lượt là ...A và ...A

b
Nếu chỉ có hai bóng đèn mắc nói tiếp với nhau thì hiệu điện thế lớn nhất của đoạn mạch là bao nhiêu?
Trả lời: Hiệu điện thế lớn nhất của đoạn mạch là ...V
6

Một cuộn dây nikêlin có tiết diện 0,2mm2; chiều dài 10m và có điện trở suất là 0,4.10m được mắc vào hiệu điện thế 40V. Tính điện trở của cuộn dây

 

Đề thi hk1 môn Vật lý lớp 9
Trả lời: Điện trở của cuộn dây là ....Ω

Bắt đầu ngay
1 79