Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 3

Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 dành cho học sinh khá, giỏi

Mã số: 14584. Đã có 41 bạn thử.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 3 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 1 trên VnDoc.com. Đề kiểm tra môn Toán lớp 1 bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau được để dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 1 tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 1, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 trực tuyến với đầy đủ các môn cho các em ôn tập và trực tiếp làm bài. Bên cạnh các dạng bài cơ bản thì VnDoc cũng cung cấp những dạng bài nâng cao giúp các em ôn tập hiệu quả.

Tải toàn bộ đề tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề nâng cao số 3

Luyện tập thêm: Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Số bé nhất trong các số 47, 39, 53, 13 là:
Câu 2: Số liền trước của số 84 là:
Câu 3: Số tròn chục lớn nhất trong các số dưới đây là:
Câu 4: Kết quả của phép tính 12 + 13 + 14 là:
Câu 5: Dấu <, >, = thích hợp để điền vào chỗ chấm 35 + 42 … 99 - 22 là:
Câu 6: Nam có một số kẹo là số lớn nhất có một chữ số. Hà có số kẹo ít hơn Nam 2 chiếc. Hỏi Hà có bao nhiêu chiếc kẹo?
II. Phần tự luận
Bài 1: Tính
a, 12 + 34 - 22 = ……..
b, 83 - 11 + 6 = ……….
c, 87 - 42 - 20 =
d, 35 + 11 - 34 =
Bài 2: Điền dấu +, - thích hợp vào chỗ chấm để được các phép tính đúng:
a, 13….24 … 10 = 27
Điền đầy đủ cả phép tính
b, 87…16….24 = 95
Bài 3: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 3

Hình vẽ có ............ hình vuông
Hình vẽ có .......... hình tam giác
Bài 4: Trong vườn cây ăn quả nhà bác Hoa trồng 3 loại cây vải, xoài, nhãn mỗi loại có 10 cây. Hỏi trong vườn nhà bác Hoa có tất cả bao nhiêu cây?
Trong vườn nhà bác Hoa có tất cả .......... (cây)
Bài 5:

+ Buổi sáng, bố của Hoa bắt được số cá nhiều hơn số cá mà bố của Lan bắt được là 10 con và số cá mà bố của Lan bắt được là số lớn nhất có 1 chữ số

+ Đến buổi trưa, do bất cẩn, bố của Hoa đánh rơi xuống hồ một xô nước gồm có 8 con cá bên trong

+ Buổi chiều, do đã mệt, bố của Hoa chỉ bắt được thêm 2 con cá rồi đi về nhà

Tính số cá mà bố của Hoa đã bắt được đem về nhà?
Trả lời:

Số cá mà bố của Hoa đem về nhà là: .......... (con)

Bắt đầu ngay
2 41