Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - Đề số 1

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán

Mã số: 14489. Đã có 379 bạn thử.

Đề thi cuối kì 2 lớp 8 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2020 - Đề số 1 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh làm quen cấu trúc đề thi, ôn luyện thi học kì 2 lớp 8 đạt hiệu quả cao.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 online với đầy đủ các môn, đề thi dưới dạng trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong.

Câu 1

Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

Câu 2

Tập nghiệm của phương trình \left( {x - 5} \right)\left( {3x + 4} \right) = 0 là:

Câu 3

Điều kiện xác định của phương trình \frac{{x - 2}}{x} - \frac{x}{{x + 3}} = 5 là:

Câu 4

Tam giác ABC có PQ//AC (P thuộc AB, Q thuộc BC). Theo định lý Ta-lét có:

Câu 5

Nếu với \frac{{AB}}{{DE}} = \frac{{AC}}{{DF}}\widehat A = \widehat Dthì \Delta ABC \sim \Delta DEFtheo trường hợp nào?

Câu 6. Giải các phương trình sau:
a, 2x - 24 = 0
x = ....
b
\frac{6}{{x + 3}} + \frac{3}{x} = 1
x = ..., ....
c
\frac{{2x + 3}}{{4x - 1}} = 0
x = ....
Gợi ý trả lời: Nếu kết quả là số thập phân .../...
d
\left( {x - 2} \right)\left( {{x^2} + 2x + 5} \right) = 0
x = ....
Câu 7
Giải bất phương trình \frac{{2x + 5}}{6} - \frac{7}{{24}} > \frac{5}{4}
Câu 8

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một người đi xe máy từ A tới B với vận tốc 40km/h. Sau đó 15 phút, một người khác đi ô tô từ B về A với vận tốc 60km/h. Biết quãng đường AB dài 180km. Sau bao lâu hai người gặp nhau?

Câu 9
Tìm giá trị của a để phương trình ax - x - a - 1 = 0 có nghiệm dương và nhỏ hơn 1
Bắt đầu ngay
2 379