Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lớp 11 có đáp án

Mã số: 06143. Thời gian: 45 phút. Đã có 580 bạn thử.

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Địa lý

VnDoc xin mời các em tham khảo Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 để ôn tập và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Câu 1:
Nêu mục tiêu, thành tựu của ASEAN. Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?
Câu 2:

Cho bảng số liệu

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 - 2004

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1990

1995

2000

2001

2004

Xuất khẩu

287,6

443,1

479,2

403,5

565,7

Nhập khẩu

235,4

335,9

379,5

349,1

454,5

a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

b. Nhận xét về hoạt động ngoại thương của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

Bắt đầu ngay
1 580