Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì II môn Địa lớp 11 có đáp án

Mã số: 06152. Thời gian: 45 phút. Đã có 761 bạn thử.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 11 môn Địa lý

Xin mời các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em học tập tốt!

Làm thêm: Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Câu 1:
Trình bày những đặc điểm nổi bật của ngành dịch vụ Nhật Bản.
Câu 2:
Tại sao giao thông vận tải biển lại là ngành có vị trí đặc biệt quan trọng ở đất nước Nhật Bản?
Câu 3:
Trình bày những đặc điểm nổi bật của dân số Trung Quốc.
Câu 4:

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2007- 2015
(Đơn vị: %)

Năm

2007

2010

2013

2015

Xuất khẩu

56,8

53,9

54,7

59

Nhập khẩu

43,2

46,1

45,3

41

a. Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 2007 - 2015. (2đ)
b. Nhận xét. (1đ)

Câu 5:
Trình bày vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của khu vực Đông Nam Á.
Câu 6:
Nêu những thuận lợi về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á.
Câu 7:

Năm 1967, tại Băng Cốc (Thái Lan), 5 nước đã kí tuyên bố về việc thành lập "Hiệp Hội các nước Đông Nam Á" viết tắt là ASEAN. Hãy xác định trên lược đồ vị trí các nước tham gia sáng lập ASEAN: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin.

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 có đáp án

Câu 8:
Qua 50 năm tồn tại và phát triển, những thành tựu mà ASEAN đạt được là gì?
Bắt đầu ngay
1 761