Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 4 môn Khoa học có đáp án

Mã số: 08920. Đã có 561 bạn thử.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4

VnDoc mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành năm 2017 - 2018,  củng cố lý thuyết đã được học, làm quen các dạng đề kiểm tra cuối kì 2 khác nhau nhằm đạt thành tích học tập cao trong chương trình lớp 4.

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học Ngọc Sơn năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành năm 2017 - 2018

1
Năm 1805, một thuyền trưởng người Anh đã chia sức gió thổi thành:
2
Để xác định nhiệt độ của một vật, ta dùng.
3
Dấu hiệu của trời có giông là.
4
Không khí bị ô nhiễm là:
5
Trong quá trình sống, động vật cần lấy vào cơ thể những gì?
6
Những mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên được gọi là:
7
Trong chăn nuôi người ta làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng?
8
Trong tự nhiên chuỗi thức ăn được bắt đầu từ đâu?
Bắt đầu ngay
14 561