Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Trắc nghiệm học kì 2 lớp 9

Mã số: 06134. Đã có 281 bạn thử.

Trắc nghiệm học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận nhằm giúp học sinh dễ dàng củng cố các nội dung đã học, đồng thời làm quen với nhiều dạng cấu trúc đề từ các trường khác nhau trên cả nước.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường PTDTBT THCS Viễn Sơn, Văn Yên năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS xã Đăk Kroong, Kon Tum năm 2015 - 2016

1

Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là:

2

Khoá chặt biên giới Việt - Trung bằng hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập "Hành lang Đông Tây". Đây là 1 trong những nội dung của kế hoạch:

3

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (8/1965) là gì?

4

Tuyến đường vận chuyển chiến lược xẻ dọc Trưòng Sơn mang tên Hồ Chí Minh được mở từ từ tháng 5/1959 thể hiện điều gì?

5
Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta.
6
a. Sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào?
b
Đảng ta đã giải quyết tình hình đó ra sao?
Bắt đầu ngay
5 281