Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kỳ II môn Sinh lớp 10 có đáp án

Mã số: 06104. Đã có 244 bạn thử.

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sinh học

Xin mời các em học sinh tham gia làm bài Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 để thử sức và củng cố kiến thức cho mình. Chúc các em đạt điểm số cao!

Làm thêm: Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới động vật

Câu 1. (3,0 điểm)

1. Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục.

2. Trong nuôi cấy vi sinh vật ở môi trường không liên tục, để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì ta nên dừng ở pha nào? Vì sao?

Câu 2. (4,0 điểm)
Trình bày các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật.
Câu 3. (3,0 điểm)

1. Giả sử có 2 chủng vi khuẩn, chủng 1 tự tổng hợp được Biotin (một loại vitamin H) và không tự tổng hợp được Acginin(một loại axit amin), còn chủng 2 thì ngược lại. Có thể nuôi 2 chủng vi khuẩn này trên môi trường thiếu biotin và Acginin nhưng đủ các chất dinh dưỡng khác được không, vì sao?

2. Cho 3 loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật sau

MT1: đường Saccarozo : 30g, NaNO3 : 3g, K2HO4 : 1g, MgSO4 : 0,5g, KCl : 0,5g, FeSO4 : 0,1g, Nước : 1000ml

MT2: đường Glucozo: 50g, Pepton : 10g, KH2PO4 : 3g, MgSO4.7H2O : 2g, Nước : 1000ml, Thạch : 15-20g

MT3: Dịch ép khoai tây, nước thịt

3 loại môi trường trên là môi trường gì? Tại sao?

Bắt đầu ngay
1 244