Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 có đáp án (Đề 5)

Luyện thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6

Mã số: 10325. Đã có 428 bạn thử.

Luyện thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 môn Tiếng Anh mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh nâng cao khác nhau được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

Chọn từ cách phát âm khác.
1.
2.
3.
4.
5.
Chọn từ khác loại.
1.
2.
3.
4.
5.
Chọn đáp án đúng.
1. She ………………. to the radio in the morning.
2. Vietnam has two main ……………… each year.
3. His mother is a doctor. She works in a ………………… .
4. My school …… three floors and my classroom is on the first floor.
5. I usually go swimming in hot …………………..
Đọc đoạn văn dưới đây và viêt T nếu câu đúng, F nếu câu sai so với nội dung trong bài.
Henry and Bill are brothers. Henry is twelve and Bill is ten. They live with parents and their dog in a small town in the south of England. They do not look like each other. Henry is tall and dark and Bill is short and fair. They also like different things. Henry likes sports but he is not interested in school. He hates Math and History and he never remembers the numbers. Bill likes to go to school. He is good at English and he reads and writes a lot. Bill can draw very well, too. But he never plays sports. He spends most of his time indoors reading or drawing. He wants to be a writer or an artist
1. Bill is Henry’s younger brother.
2. Henry is tall and dark.
3. They have two dogs.
4. Henry doesn’t like sports.
5. Bill can play football very well.
Bắt đầu ngay
9 428