Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 7

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Mã số: 13724. Đã có 170 bạn thử.

Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 7 nằm trong bộ đề thi học sinh giỏi lớp 3 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi trực tuyến bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 nâng cao khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em ôn tập, chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 luyện thi học sinh giỏi hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học sinh giỏi lớp 3 online với đầy đủ các môn. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 3

Tham khảo thêm:

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 4

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 3

I. Em hãy khoanh tròn vào 1 từ khác với 3 từ còn lại.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
II. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng.
01. I________ hungry. I want an apple.
02. What do________ want? I want a plum.
03. I want bread________ ice cream.
04. I’m thirsty. I want________.
05. Do you want fish? No, I do________. I want meat.
06. Can you drink________? Yes, I can.
07. What’s your favorite color? I like blue. What________ you?
08. Do you like frogs? ________, I do
09. What do you________? I like dogs.
10. There is a________.
III. Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
01. What is his name?
02. Do you want cake?
03. What do you like?
04. Where is the ruler?
05. Can you drink milk?
06. How is the weather?
Bắt đầu ngay
1 170