Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án (số 2)

Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh 4 có đáp án

Mã số: 12282. Đã có 221 bạn thử.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi KSCL đầu năm môn tiếng Anh 4, mời các em học sinh tiếp tục luyện tập với Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh (đề số 2) do VnDoc.com đăng tải sau đây. Đề có đáp án đi kèm cho các em tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em làm bài tốt.

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án (số 2), mời các em luyện tập thêm với:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Exercise 1: Khoanh tròn từ khác loại
1.
2.
3.
4.
5.
Exercise 2: Nối câu
1. What’s your name? a. Hello
2. Hi b. Bye. See you later.
3. Goodbye c. My name’s Peter.
4. He is… d. My friend
5. This is… e. my school
6. It’s … f. Big
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Exercise 3: Sắp xếp lại để tạo thành câu hoàn chỉnh
1. Classroom / is / my / this
2. Is / who / she?
3. My / is / he / friend.
Exercise 4: Sắp xếp lại các từ đã cho
1. Oolhsc
2. Amen
3. isht
4. Dnrief
5. Ankstk
Bắt đầu ngay
4 221