Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 6 môn Ngữ văn năm 2015 - 2016, Phòng GD và ĐT Ý Yên, Nam Định

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 có đáp án

Mã số: 04440. Đã có 993 bạn thử.

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6

Mời các bạn học sinh lớp 6 tham khảo bài test Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 6 môn Ngữ văn năm 2015 - 2016, Phòng GD và ĐT Ý Yên, Nam Định trên trang VnDoc.com để củng cố và rèn luyện kiến thức. Bài test có đi kèm với phần đáp án giúp các bạn đối chiếu và so sánh kết quả sau khi làm bài.

Câu 1: Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu sau:
a. Mẹ hỏi cây Kơ-nia:
- Rễ mày uống nước đâu?
- Uống nước nguồn miền Bắc.
(Bóng cây Kơ-nia – Nguyễn Ngọc Anh)
Trả lời:
- Biện pháp tu từ được sử dụng là: .........
- Tác dụng: .............
b.
Sống trong cát, chết vùi trong cát
Những trái tim như ngọc sáng ngời!
(Mẹ Tơm - Tố Hữu)
Trả lời:
- Biện pháp tu từ được sử dụng là: .........

- Tác dụng: .............
c.
Về thăm nhà Bác làng Sen,
Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng.
(Về thăm nhà Bác - Nguyễn Đức Mậu)
Trả lời:
- Biện pháp tu từ sử dụng là: .........
- Tác dụng: ..........
d.
         Mồ hôi mà đổ xuống đồng
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương
        Mồ hôi mà đổ xuống vườn
Dâu xanh, lúa tốt vấn vương tơ tằm.
                                             (Ca dao)
Trả lời:
- Biện pháp tu từ: ..........
- Tác dụng: ..........
Câu 2:
Dựa vào bài thơ “Lượm” của nhà thơ Tố Hữu, em hãy viết một đoạn văn tả, nêu cảm nghĩ của mình về chuyến đi liên lạc cuối cùng và sự hy sinh của Lượm.
Câu 3:
Quê hương em đang ngày càng tươi đẹp, hãy miêu tả buổi sáng mùa xuân trên quê hương em.
Bắt đầu ngay
13 993