Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 năm 2018

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Mã số: 09574. Đã có 732 bạn thử.

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi IOE lớp 10 năm 2018 mới nhất trên VnDoc.com. Đề thi Tiếng Anh qua mạng Internet gồm những dạng bài tập thường gặp như: Leave me out, Cool pair matching,... giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện những kỹ năng làm bài cơ bản trước khi thi vòng Tiếng Anh trực tuyến tiếp theo. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 10 khác:

Leave me out.
There are some English words, each with a redundant letter. You have to take that redundant letter out from each word to make it correct.
For example: Peen
→ The answer is e.
1. econoamic
2. devery
3. balancet
4. enougph
5. coamplete
6. tobbacco
7. reviewd
8. printciple
9. ordinnary
10. compainy
Cool pair matching.
Match the English word with the Vietnamese definition. 

1. Iron a. Bơm nước
2. Garlic b. Bàn là
3. Pour c. Đổ ra, rót ra
4. Hotpot d. Tỏi  
5. Pump water e. Nồi lẩu
1. Iron - ...
2. Garlic - ...
3. Pour - ...
4. Hotpot - ...
5. Pump water - ...
Find the honey.
Choose the correct answer for each following question.
1. The woman said, "Yes, I will buy that one. It is ____________ me."
2. John ___________ in the kitchen when I came.
3. I __________ Mark for ages.
4. I am really looking forward _______ when you come to Nha Trang next month.
5. Choose the odd one out.
Bắt đầu ngay
6 732