Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Mã số: 09397. Đã có 8.928 bạn thử.

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 qua mạng gồm những dạng bài tập thường gặp trong đề thi chính thức giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kỹ lưỡng trước khi bước vào những vào vòng thi Tiếng Anh qua Internet kế tiếp.

Một số đề luyện thi Tiếng Anh lớp 5 khác:

Defeat the goalkeeper.
Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
1. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
2. I am __________ a picture now.
3. There are ________ students in my class. Twenty boys and twenty girls.
4. These pens _________ expensive.
5. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
6. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
7. Do you like music?
8. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
9. I am _________. I want a cake.
10. What are _____? They are my books.
Fill the blank.
Điền chữ cái thích hợp để hoàn thành câu sau.
1. be_in
2. sun_ay
3. This is my mother. She is pr_ _ty.
4. c_imb
5. je_ns
6. st_ong
7. p_oto
8. be_in
9. r_ler
10. coun_ry
Cool pair matching.
Nối từ Tiếng Anh với nghĩa Tiếng Việt tương ứng.

Quả dừa Kite Hộp bút chì Bottle Bowl
Australia Chai, lọ Monkey Cái diều Con khỉ
Quả cà chua Cái bát Con gà Tomato Nước Anh
Coconut Chicken  England Nước Úc Pencil box
1. Australia - ....................
2. Coconut - ......................
3. Kite - ...................
4. Chicken - ....................
5. Monkey - ......................
6. England - ..................
7. Bottle - ..............
8. Tomato - ....................
9. Bowl - ......................
10. Pencil box - ..........................
Bắt đầu ngay
143 8.928