Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 10 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Mã số: 09377. Đã có 352 bạn thử.

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 qua Internet vòng 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 7 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng anh lớp 7 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 7 làm quen với format đề thi chính thức. Chúc các em học sinh ôn luyện Tiếng Anh qua mạng hiệu quả. 

Một số đề luyện thi Tiếng Anh lớp 7 khác:

Leave me out.
There are some English words, each with a redundant letter. You have to take that redundant letter out from each word to make it correct.
For example: Peen
→ ______
The answer is e.
1. soeme
2. diarsy
3. farem
4. youeng
5. rachk
6. yarnd
7. whithe
8. destineation
9. atuthor
10. packett
Smart Monkey.
Match the English word with the Vietnamese definition. 

Laugh Horse môn Thể Dục Sửa chữa Bút chì
Pencil Con gà mái Con ngựa Physical Education Dentist
Dây thừng Cry Swim Repair Nha sĩ
Cười Khóc Hen Bơi lội Rope
1. Laugh - .......................
2. Pencil - ..................
3. Horse - ...................
4. Cry - ...................
5. Swim - ....................
6. Hen - .....................
7. Physical Education - .......................
8. Repair - .................
9. Dentist - .....................
10. Rope - ..............
Find the honey.
Choose the correct answer for each question in order to make the bear move forward and successfully find the honey.
1. "Ba will never be a famous guitarist." means __________________.
2. She ________ studies in the library after school.
3. I'd like _________, please.
4. Choose the odd one out.
Bắt đầu ngay
1 352