Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 12 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Mã số: 09386. Đã có 334 bạn thử.

Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 7 vòng 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 qua mạng năm 2018 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài khác nhau thường gặp trong đề thi thật như: Find the money, Fill the blank, ... giúp các em học sinh lớp 7 tăng phản xạ khi gặp những dạng bài này khi làm bài thi chính thức.

Một số đề luyện thi Tiếng Anh lớp 7 khác:

Find the honey.
Choose the correct answer for each question to make the bear move forward.
1. Now, listen carefully _____ what I say.
2. Choose the odd one out.
3. He walks _____ school.
4. Some of my classmates ________ in the school yard.
5. Which setence is correct?
Smart Monkey.
Match the English word with the suitable Vietnamese definition.

Dream Watering can Tình nguyện viên Bear Cây lúa mì
Con người Con Gấu Night sky Bầu trời đêm Man 
Wheat Con cừu Bình tưới nước Lamb Giấc mơ
Xương Volunteers Zipper Khóa kéo Bone
1. Dream - ......................
2. Wheat - .................
3. Watering can - .......................
4. Volunteer - ........................
5. Night sky - .....................
6. Zipper - .................
7. Lamb - ........................
8. Bear - ...................
9. Man - .............
10. Bone - .....................
Fill the blank.
Write one letter to make a meaningful word.
1. Dam_ge
2. t_ach
3. ba_eball
4. pass_ge
5. pup_l
6. di_agree
7. le_sure
8. ove_night
9. w_man
10. c_eaning
Bắt đầu ngay
2 334