Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 năm 2018

Đề thi IOE Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 09290. Thời gian: 50 phút. Đã có 2.040 bạn thử.

Đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh qua Internet lớp 7 vòng 2 miễn phí dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 7 năm 2018 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề luyện thi Tiếng Anh trực tuyến qua mạng gồm nhiều dạng bài tập phổ biến trong đề thi thật giúp các em học sinh lớp 7 rèn luyện những kỹ năng cơ bản khi làm bài thi chính thức. Chúc các em học sinh lớp 7 ôn tập hiệu quả. 

Một số đề thi khác:

I. Fill the blank.
Write ONE word/ letter to make a complete sentence/ meaningful word.
1. Tig_r
2. Persona_
3. Pass_on
4. Fin_lly
5. Fa_tory
6. D_stance
7. Kilom_ter
8. Outsi_e
9. _ncle
10. Hi_tory
II. Defeat the goalkeeper.
Choose the correct answer to complete the sentence.
1. I am a new student. - Oh,..........................
2. My mother is a nurse. She works for a ...............................
3. I am go to school ..........................
4. How ........... is it from your house to the market? - 2 kilometers.
5. .............. does Hung go to school? - On foot.
6. I'd like ............. pieces of cake, please.
7. What are they doing? - They ..................... the homework.
8. He is a lorry driver. It means ..................................
9. I am very ......................, thank you.
10. The OPPOSITE meaning of the word "small" is .............
III. Cool pair matching.
Match the English word with the Vietnamese definition.

 Phòng khám Temple Cơ thể người  Place Trạm xe buýt 
School bag Biệt danh  Aunt  Địa điểm  Airport
Park Cô, dì  Bus stop Human body Đền, chùa 
Sân bay  Nickname Công viên  Cặp sách  Clinic
1. School bag - ..........................
2. Park - .....................
3. Temple - .................
4. Nickname - .........................
5. Aunt - ........................
6. Bus stop - .........................
7. Place - ......................
8. Human body - ...........................
9. Airport - .........................
30. Clinic - .......................
Bắt đầu ngay
27 2.040