Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Mã số: 09556. Đã có 254 bạn thử.

Luyện thi IOE Tiếng anh lớp 9 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE lớp 9 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh qua mạng gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 làm quen với format đề thi thật và đạt điểm cao trong những vòng thi Tiếng Anh online qua Interner sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

Fill the blank.
Choose the proper letter to make a meaningful word.
1. co_tly
2. q_it
3. re_ember
4. vi_it
5. pe_sonal
6. cons_der
7. f_shing
8. moreo_er
9. do_nload
10. u_date
Smart monkey.
Match the English word with the Vietnamese definition.


1. E- mail a. Báo in 
2. Printed newspapers b. Thư điện tử
3. Detective stories c. Tìm kiếm
4. Search d. Trang mạng 
5. Website e. Truyện trinh thám
1. E- mail - ...
2. Printed newspapers - ...
3. Detective stories - ...
4. Search - ...
5. Website - ...
Safe driving.
Choose the correct answer for each following question.
1. His brother ______ as a presenter in the local television station, doesn't he?
2. Mary is stuying laws. _______?
3. It took my grandfather many years to get used to using computer. He _________ work with a typewriter.
4. I am absolutely sure I locked the door. I clearly remember __________ it.
5. ___________ might break into your computer, which can change the data or can even stop from working properly.
Bắt đầu ngay
3 254