Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Mã số: 09536. Đã có 751 bạn thử.

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 9 năm 2018 mới nhất trên VnDoc.com. Đề thi Tiếng Anh trực tuyến được biên tập bám sát với chương trình học tại Nhà trường giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức một cách hiệu quả. Chúc các em đạt thành tích cao trong các vòng thi IOE lớp 9 sắp tới. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

Smart monkey.
Match the English word with the Vietnamese definition. 

1. Farewell a. Châu Á
2. Asia b. Chuyến đi 
3. Trip c. Nữ phục vụ
4. Monster d. Lời tạm biệt
5. Waitress e. Quái vật
1. Farewell - ...
2. Asia - ...
3. Trip - ...
4. Monster - ....
5. Waitress - ....
Fill the blank.
Choose the correct letter to make a meaningful word.
1. diff_cult
2. o_ean
3. co_rect
4. rest_urant
5. thr_ugh
6. off_cial
7. friendl_ness
8. educa_ion
9. traditio_
10. s_adium
Safe driving.
Choose the correct answer for each following question.
1. I am not used to ________ early.
2. Linda missed her family. She wishes she ______ at home now.
3. All of my friends, Linh is ____________.
4. Malaysia is divided ___ 2 parts.
5. The tourist has lost his money. He needs to ______ a police station.
Bắt đầu ngay
1 751