Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Mã số: 09538. Đã có 227 bạn thử.

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh IOE lớp 9 vòng 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh qua mạng Internet gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập bám sát với chương trình học giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức và phát triển những kỹ năng cơ bản khi làm bài thi. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

Cool pair matching.
Match the English word with the Vietnamese definition.


1. Belt a. Áo len
2. Clothing b. Cà vạt
3. Fit c. Thắt lưng
4. Tie d. Quần áo
5. Sweater e. Vừa vặn
1. Belt - ....
2. Clothing - ....
3. Fit - ...
4. Tie - ...
5. Sweater - ...
Leave me out.
There are some English words, each with a redundant letter. You have to take that redundant letter out from each word to make it correct.
For example: Peen
→ The answer is e.
1. jearns
2. ceantury
3. chieap
4. beautdiful
5. shoues
6. stayle
7. favorlite
8. feashionable
9. houwever
10. mainority
Safe driving.
Choose the correct answer for each following question.
1. This work was done by ______.
2. Bananas _______ to Europe everyday.
3. How long ___________ Linh? Since we were 6.
4. I haven't written any letter since I _____ here.
5. Honda motorbikes ___________ in Vietnam.
Bắt đầu ngay
4 227