Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 2)

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn Tin học

Mã số: 11214. Đã có 2.364 bạn thử.

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Mời các bạn cùng tham gia Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức - Đề 2 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ các bạn làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học, rèn luyện kỹ năng phản xạ nhằm đạt kết quả cao.

Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo
Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện
Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là
Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện: Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh
Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:
Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả
Bạn hiểu B-Virus là gì?
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện
Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là
Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện
Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào
Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng
Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - O là
Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để
Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì
Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện
Bắt đầu ngay
1 2.364