Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 3)

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn Tin học

Mã số: 11217. Đã có 2.959 bạn thử.

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 3) là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ bạn làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học, rèn luyện kỹ năng phản xạ nhằm đạt kết quả cao.

Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện
Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng
Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách?
Phát biểu nào sau đây đúng?
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện
Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?
Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục
Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì
Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả
Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện
Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào
Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại
Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện
Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ
Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím
Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là
Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím
Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả
Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm
A. Insert - Column B. Format - Column C. View - Column D. Table - Column
Bắt đầu ngay
2 2.959