Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 4)

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn Tin học

Mã số: 11225. Đã có 3.636 bạn thử.

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các bạn tài liệu Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 4) nhằm hỗ trợ các bạn làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học, rèn luyện kỹ năng phản xạ nhằm đạt kết quả cao.

Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?
Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
Trong Windows Explorer, theo bạn tiêu chí nào sau đây không thể dùng để sắp xếp các tệp và thư mục
Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước
Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi
Nếu kết nối Internet của bạn chậm, theo bạn nguyên nhân chính là gì
Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả
Trong Windows, để kiểm tra không gian đĩa chưa được sử dụng, ta thực hiện
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả
Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, theo em thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung
Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện
Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn
Trong hệ điều hành Windows, tên của thư mục được đặt
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị dãy kí tự "1 Angiang 2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các ô B2, C2, D2, E2 ; thì kết quả nhận được tại ô E2 là
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là
Khi soạn thảo văn bản trong Winword, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím
Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm không kề nhau trong một danh sách
Bắt đầu ngay
3 3.636