Đề thi Toán học tổng hợp lớp 7

Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 7

Mã số: 00122. Thời gian: 25 phút. Đã có 372 bạn thử.

Đề thi Toán học tổng hợp lớp 7

Đề thi Toán học tổng hợp lớp 7 là một bài test nhỏ tổng hợp cả kiến thức hình học và đại số. Với những câu hỏi trắc nghiệm khách quan, sát với kiến thức đã học sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện lại vốn kiến thức của mình.

Câu 1:
Cho:  

a, b cùng dấu thì:
Câu 2:
Số hữu tỉ nào sau đây không nằm giữa -1/3 và 2/3:
Câu 3:
Chọn câu sai:
Các số nguyên x, y mà: x/2 =3/y là:
Câu 4:
Chọn câu trả lời đúng: 
Câu 5:
Chọn câu trả lời đúng:
Câu 6:
Cho biết :
  
  
thì:
Câu 7:
Các máy cày có cùng năng suất cày trên các cánh đồng có cùng diện tích thì:
Câu 8:
Chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số nhỏ nhất trong ba số được chia là:
Câu 9:
12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày. Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người? (với năng suất máy như nhau):
Câu 10:
Với số tiền để mua 38 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II. Biết giá vải loại II chỉ bằng 95% giá vải loại I?
Câu 11:
Cho hàm số y = f (x) = 2x +3. Ta có:
Câu 12:
Cho hàm số:  . Nếu y = 5 thì x bằng:
Câu 13:

Cho bảng giá trị :


Hàm số y = f (x) được cho bởi công thức:

Câu 14:
Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng:
Câu 15:

Cho hình vẽ sau. Ta có :       

Câu 16:
Hai điểm đối xứng qua trục hoành thì:
Câu 17:
Đồ thị hàm số y = a x ( a ≠ 0) là:
Câu 18:
Đồ thị của hàm số  y =  1/3 x là  đường thẳng OA  với O( 0 ; 0 ) và 
Câu 19:
Điểm thuộc đồ thị hàm số y = - 2x là:
Câu 20:

Cho hình vẽ. Đường thẳng OK là đồ thị của hàm số: 

Bắt đầu ngay
5 372