Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 10 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 1

Mã số: 03155. Thời gian: 20 phút. Đã có 8.126 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 1

Mời quý thầy cô và các bạn học sinh tiếp tục ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt với Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 10 năm 2016 sau đây. Trong bài, các bạn sẽ có 3 bài tập, thời gian làm bài là 20 phút. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 9 năm 2016

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 11 năm 2016

Bài 1: Chuột vàng tài ba.
Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề, sao cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau.
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 10 năm 2016
Có vần uôt
Có vần ông
Có vần uôn
Bài 2: Phép thuật mèo con.
Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi.
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 10 năm 2016
Có vần ươu
Có vần ân
Có vần ât
có vần iêu
quả ổi
củ tỏi
ớt cay
quả táo
con gấu
Bài 3:
Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào có vần " ăng"?

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

Câu hỏi 3:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

Câu hỏi 4:

Trong các từ sau, từ nào không có vần "inh"?

Câu hỏi 5:

Trong các từ sau, từ nào có vần "ap"?

Câu hỏi 6:

Các từ: " hoa, tòa, xoa, khóa " đều có chung vần là vần gì?

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ nào có vần "ênh"?

Câu hỏi 9:

Các từ: " quả, quà, cua, qua, mua, thua " đều có chung vần là vần gì?

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào có vần "uya"?

Bắt đầu ngay
44 8.126