Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 11 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 1

Mã số: 03159. Thời gian: 20 phút. Đã có 9.347 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 1

Mời các bạn học sinh tiếp tục thử sức với Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 11 năm 2016 trên trang VnDoc.com để ôn luyện thật hiệu quả cho vòng thi tiếp theo của cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt. Sau đây mời các em làm bài. Trong đề gồm 3 bài tập, thời gian làm bài là 20 phút.

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 12 năm 2018 - 2019

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 12 năm 2016

Bài 1: Trâu vàng uyên bác.
Em hãy giúp Trâu vàng điền chữ cái, từ, số, ký tự toán học hoặc phép tính phù hợp vào ô trống còn thiếu.
quả mướ....
hoa xoa......
vá.....h
bắ....... cải
họ..... nhóm
vỡ hoan.............
thíc........
củ khoa......
ho....... quả
mạnh kh....ẻ
Bài 2: Phép thuật mèo con.
Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi.
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 11 năm 2016
Có vần "ên"
Có vần "ăng"
Có vần "âng"
Có vần "ung"
Có vần "iên"
Có vần "ơn"
Có vần "iêng"
Có vần "ôn"
Có vần "ông"
Có vần "uôn"
Bài 3:
Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 11 năm 2016 Trong hình là cái gì?

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào không có vần "ơp"?

Câu hỏi 3:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 11 năm 2016 Trong hình là con gì?

Câu hỏi 4:

Trong các từ sau, từ nào không có vần "ep"?

Câu hỏi 5:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 11 năm 2016 Trong hình là củ gì?

Câu hỏi 6:

Trong các từ sau, từ nào không có vần "uê"?

Câu hỏi 7:
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 11 năm 2016 Trong hình là con gì?
Câu hỏi 8:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 11 năm 2016 Trong hình là cái gì?

Câu hỏi 9:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 11 năm 2016 Trong hình là củ gì?

Câu hỏi 10:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 11 năm 2016 Trong hình là con gì?

Bắt đầu ngay
92 9.347