Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 17 năm 2017 - 2018

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Mã số: 11069. Đã có 3.319 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 vòng 17 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 17 năm học 2017 - 2018 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến, giúp các em làm bài, kiểm soát thời gian và tính điểm như trong các lần thi thật. Việc luyện tập các đề thường xuyên không chỉ giúp các em ôn tập kiến thức mà còn giúp các em tự tin hơn để bước vào các vòng thi tiếp theo. 

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại: Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 17 năm 2017 - 2018

Mời các em tham khảo tiếp:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 18 năm 2017 - 2018

Bài 1: Phép thuật mèo con. Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi.
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 17 năm 2017 - 2018
từ có vần “oăng”
từ có vần “uâng”
từ có vần “uýp”
từ có vần “oan”
từ có vần “uân”
từ có vần “ươc”
từ có vần “ươi”
từ có vần “oăn”
từ có vần “uyu”
từ có vần “uya”
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1: Những tiếng nào có chứa vần “ương” trong khổ thơ:

“Hôm qua em tới trường

Mẹ dắt tay từng bước

Hôm nay mẹ lên nương

Một mình em tới lớp.”

(Đi học - Minh Chính)

Câu hỏi 2: Từ nào khác với các từ còn lại?
Câu hỏi 3: Chọn vần phù hợp điền vào chỗ trống trong khổ thơ:

“Cùng soạn sửa

Đón tr…. lên

Quạt mát thêm

Hơi biển cả”

(Mời vào - Võ Quảng)

Câu hỏi 4: Từ nào khác với các từ còn lại?:
Câu hỏi 5: Từ nào viết sai chính tả?
Câu hỏi 6: Chọn chữ phù hợp điền vào chỗ trống trong câu thơ:

“Chị tre chải tóc bên ao.

Nàng mây áo trắng ….é vào soi gương?” (Trần Đăng Khoa)

Câu hỏi 7: Ngược với “cũ” là gì?
Câu hỏi 8: Từ nào không có hai chữ “n”?
Câu hỏi 9: Những tiếng nào chứa vần “en” trong câu: “Bé men theo bờ đê để đến đầm sen ở ven làng.”?
Câu hỏi 10: Ngược với “nóng” là gì?
Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1: Điền chữ cái phù hợp vào chố trống: “líu ……íu, …….ăng lợi, con …..ồng.”
Trả lời: Chữ cái phù hợp là chữ …………..
Câu hỏi 2: Điền n hay l vào chỗ trống: “Đất ……ước Việt Nam tươi đẹp.”
Câu hỏi 3: Điền chữ phù hợp vào chỗ trống:

“Khi em bé khóc

Anh phải dỗ dành

Nếu em bé ngã

Anh ……âng dịu dàng.”

(Làm anh - Phan Thị Thanh Nhàn)

Câu hỏi 4: Giải câu đố:

“Con gì bạn của nhà nông

Sừng to chân khỏe quanh năm cày bừa.”

Trả lời: con ……âu.

Câu hỏi 5: Điền chữ phù hợp vào chỗ trống: “mặt …..ời, …..èo cây, ……ùng điệp.”
Trả lời: Chữ phù hợp là chữ………..
Câu hỏi 6: Điền vần phù hợp vào chỗ trống: “Điều h…… lẽ phải.”
Câu hỏi 7: Chọn vần phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu thơ:

“Bố cho quà nhiều thế

Vì biết em rất ng……..

Vì em luôn giúp bố

Tay súng thêm vững vàng.”

(Quà của bố - Phạm Đình Ân)

Câu hỏi 8: Điền r; d hay gi vào chỗ trống: “Trồng cây gây ……..ừng.”
Câu hỏi 9: Điền vần phù hợp vào chỗ trống:

“Thức kh…… dậy sớm chuyên cần

Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con.”

Câu hỏi 10: Điền vần phù hợp vào chỗ trống:

“Có ngàn tia nắng nhỏ

Đi học sáng hôm nay

Có trăm trang sách mở

Xòe như cánh ch……. bay.”

(Sáng nay- Thy Ngọc)

Bắt đầu ngay
20 3.319