Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 6 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Mã số: 03144. Thời gian: 20 phút. Đã có 7.784 bạn thử.

 Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 1 ôn tập và rèn luyện kiến thức, chuẩn bị cho vòng thi 6 của Cuộc thi Trạng Nguyên qua mạng năm 2015 - 2016, VnDoc xin giới thiệu Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 6 năm 2016. Thông qua bài này, các em sẽ được làm quen với các dạng đề, cũng như dạng câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong các vòng thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, từ đó đưa ra phương pháp ôn tập đúng đắn và hiệu quả.

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 5 năm 2016

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016

Bài 1: Chuột vàng tài ba.
Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề, sao cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau.
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 6 năm 2016
Có vần âu
Có vần ưu
Có vần ăn
Bài 2: Trâu vàng uyên bác.
Em hãy giúp Trâu Vàng điền chữ cái, từ, số, ký hiệu toán học hoặc phép tính phù hợp vào ô trống còn thiếu.
Cái kh...ên
hươ......... sao
bàn c.....ân
con ng..n
ă....... cơm
cây lự......
củ sắ...
mèo c.....n
cá thờn .......ơn
cái .....ân
Bài 3:
Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào có vần "ơn"?

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào không có vần "uôn"?

Câu hỏi 3:

Trong các từ sau, từ nào không có vần "ươn"?

Câu hỏi 4:

Trong các từ sau, từ nào có vần "ên"?

Câu hỏi 5:

Trong các từ sau, từ nào có vần "ôn"?

Câu hỏi 6:

Trong các từ sau, từ nào có vần "un"?

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào không có vần "iên"?

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ nào có vần "en"?

Câu hỏi 9:

Trong các từ sau, từ nào có vần "ươn"?

Câu hỏi 10:
Trong các từ sau, từ nào không có vần "yên"?
Bắt đầu ngay
66 7.784