Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 8 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 1

Mã số: 03149. Thời gian: 20 phút. Đã có 6.177 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 1

Trong bài viết này, mời các em cùng tham khảo Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 8 năm 2016 để cùng ôn tập môn Tiếng Việt lớp 1 hiệu quả. Sau đây hãy cùng VnDoc thử sức với đề thi này nhé! Chúc các em làm bài đạt kết quả cao!

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 7 năm 2016

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 9 năm 2016

 

Bài 1: Trâu vàng uyên bác
Hãy giúp Trâu vàng điền chữ cái, số, ký hiệu toán học hoặc phép tính thích hợp vào chỗ trống.
là...... việc
con tô.....
sợi rơ.....
cái ki....
que k...m
chô... chôm
sâ....... cầm
xanh l.....m
lom kh.......m
xó...... làng
Bài 2: Chuột vàng tài ba.
Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề, sao cho các nội dung tương đương hoặc bằng nhau.
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 8 năm 2016
Có vần uôm
Có vần iêm
Từ có vần im
Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN cào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 8 năm 2016 Hình ảnh bên là cái gì?

Câu hỏi 2:

Từ nào trong các từ sau không có vần "um"?

Câu hỏi 3:

Từ nào trong các từ sau không có vần "at"?

Câu hỏi 4:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 8 năm 2016 Hình ảnh bên là cái gì?

Câu hỏi 5:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 8 năm 2016 Hình ảnh bên là con vật gì?

Câu hỏi 6:
Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?
Câu hỏi 7:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 8 năm 2016 Hình ảnh bên là con gì?

Câu hỏi 8:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 8 năm 2016 Hình ảnh bên là quả gì?

Câu hỏi 9:

Từ nào trong các từ sau không có vần "ot"?

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?

Bắt đầu ngay
65 6.177