Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 9 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 1

Mã số: 03153. Thời gian: 20 phút. Đã có 6.663 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 1

Mời các em học sinh lớp 1 tham gia thử sức với vòng thi mới nhất của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng với Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 9 năm 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng những kiến thức đã học để chinh phục những câu hỏi trong vòng thi thứ 9 này nhé!

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 8 năm 2016

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 10 năm 2016

Bài 1: Phép thuật mèo con.
Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đông hoặc bằng nhau thành cặp đôi.
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 9 năm 2016
vần êt
vần ot
vần ơt
vần ước
vần ươm
vần ươt
vần ut
vần om
vần ưt
vận ưc
Bài 2:
Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào đúng chính tả?

Câu hỏi 3:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 9 năm 2016 Hình bên là củ gì?

Câu hỏi 4:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

Câu hỏi 5:

Trong các từ sau, từ nào không có vần "uôt"?

Câu hỏi 6:
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 9 năm 2016

Hình bên là quả gì?

Câu hỏi 7:
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 9 năm 2016 Đây là con gì?
Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ nào không có vần "ươt"?

Câu hỏi 9:
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 9 năm 2016 Hình bên là con gì?
Câu hỏi 10:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 1 Vòng 9 năm 2016Hình bên là quả gì?

Bài 3:
Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Điền vào chỗ trống: " Xóm làng ...........anh mát bóng cây ". 

Câu hỏi 2:

Điền vào chỗ trống: "Ăn vóc họ......... hay ".

Câu hỏi 3:

Điền vào chỗ trống: "Buồn ngủ, bé ngủ gậ............".

Câu hỏi 4:

Điền vào chỗ trống: "Đàn cò trắng, lội s........... sông ".

Câu hỏi 5:

Điền vào chỗ trống: "Bạn bè thân th........ết ".

Câu hỏi 6:

Điền vào chỗ trống: " Con cò, con vạ............, con nông. Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò ".

Câu hỏi 7:

Điền vào chỗ trống: "Con thỏ ăn củ cà rố..........".

Câu hỏi 8:

Điền vào chỗ trống: "Hạt gạo làng ta. Có vị phù sa. Của sông K............. Thầy ".

Câu hỏi 9:

Điền vào chỗ trống: " May túi ba gang. M............... đi mà đựng ".

Câu hỏi 10:
Điền vào chỗ trống: "Cá kho bị cháy khé..............".
Bắt đầu ngay
49 6.663