Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 1 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mã số: 03206. Thời gian: 20 phút. Đã có 79.615 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mời quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 1 năm 2016 trên trang VnDoc.com để ôn tập và củng có kiến thức môn Tiếng Việt hiệu quả. Bạn sẽ có 3 bài tập, thời gian làm bài là 20 phút. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 2 năm 2016

Bài 1: Trâu vàng uyên bác.
Em hãy giúp Trâu vàng điền chữ cái, từ, số, ký hiệu toán học hoặc phép tính phù hợp vào chỗ trống còn thiếu.
Có ngày nên ..............
Trong đầm gì đẹp bằng ..................
Làm v.......ệc
.......ài học
Học ........inh
Công ......... như núi thái sơn
Cô ......... như mẹ hiền
.............hăm chỉ
Có công mài ..............
Bạn ..........è
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Trong khổ thơ 3 của bài thơ "Ngày hôm qua đâu rồi" thì ngày hôm qua ở lại trên hạt gì?

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ đồ dùng học tập của học sinh?

Câu hỏi 3:

Trong khổ thơ 2 của bài thơ "Ngày hôm qua đâu rồi" thì ngày hôm qua ở lại trên cái gì?

Câu hỏi 4:

Trong bài tập đọc "Có công mài sắt, có ngày nên kim", ai là người đang mài thỏi sắt?

Câu hỏi 5:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ hoạt động của học sinh?

Câu hỏi 6:

Trong các từ sau, từ nào chỉ hoạt động của học sinh?

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ tính nết của học sinh?

Câu hỏi 8:

Từ nào trong các từ sau không đúng chính tả?

Câu hỏi 9:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ đồ dùng học tập của học sinh?

Câu hỏi 10:

Từ nào trong các từ sau không đúng chính tả?

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "Bé quét nhà ..........ạch sẽ."

Câu hỏi 2:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "Con ong chăm ..............hỉ đi lấy mật."

Câu hỏi 3:

Điền chữ còn thiếu vào câu sau: "Xóm làng .............anh bóng mát cây."

Câu hỏi 4:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "Thầy giáo đọc, học sinh ..........iết."

Câu hỏi 5:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "Bé gấp quần áo .............ọn gàng."

Câu hỏi 6:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "Em trồng thêm một cây na. Lá xanh vẫy gọi như ............à gọi chim."

Câu hỏi 7:

Điền vần "un" hoặc "ung" vào chỗ trống. "Đuôi quẫy t............. tia nắng. Miệng đớp vầng trăng đầy."

Câu hỏi 8:

Điền chữ còn thiếu vào câu sau: "Trên trời mây .............rắng như bông."

Câu hỏi 9:

Con gì hai mắt trong veo
Thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cau.
Là con ...........èo.

Câu hỏi 10:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "Đường núi gập ....................ềnh."

Bắt đầu ngay
1.079 79.615