Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 10 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mã số: 03223. Thời gian: 20 phút. Đã có 17.256 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mời các bạn học sinh lớp 1 tham gia làm Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 10 năm 2016 trên trang VnDoc.com để ôn tập và rèn luyện cho vòng thi này. Chúc các em ôn tập tốt! Chú ý thời gian làm bài là 20 phút. Đề gồm 3 bài tập.

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 9 năm 2016

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 11 năm 2016

Bài 1: Chuột vàng tài ba. (Kéo ô vào giỏ chủ đề.)
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 10 năm 2016
Từ chỉ sự vật
Từ chỉ hoạt động
Từ chỉ đặc điểm
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Điền vào chỗ trống chữ còn thiếu trong câu: "Đi ngược về ..........uôi."

Câu hỏi 2:

Điền vào chỗ trống. Từ còn thiếu trong câu: "Con đò lá trúc qua sông. Trái mơ tròn chĩnh quả bòng đ....... đưa"

Câu hỏi 3:

Điền vào chỗ trống câu "Hạt vừng mọc thành cây" từ chỉ hoạt động là từ ..........ọc.

Câu hỏi 4:

Điền vào chỗ trống chữ còn thiếu trong câu: "Hài hoà đường nét hoa văn/ Dáng em dáng của nghệ nhân Bát Trà.........."

Câu hỏi 5:

Điền vào chỗ trống từ còn thiếu trong câu: "Em cầm bút vẽ lên tay, đất cao lanh bỗng nở đầy sắc ..........".

Câu hỏi 6:

Điền vào chỗ trống chữ còn thiếu trong đoạn thơ:

Bây giờ thong thả 

Mẹ đi lên đầu

Đàn con bé xíu

Líu ríu chạy ..........

Câu hỏi 7:

Điền vào chỗ trống chữ còn thiếu trong câu: "Mẹ ........... đôi cánh/ Con biến vào trong."

Câu hỏi 8:

Điền vào chỗ trống dấu câu phù hợp: " Quanh ta......... mọi vật, mọi người đều làm việc ".

Câu hỏi 9:

Điền vào chỗ trống chữ còn thiếu trong đoạn thơ:

Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn ......òn 

Trên sân, trên cỏ.

Câu hỏi 10:

Những từ chỉ hoạt động trong câu: "Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt" là từ "vươn" và "d...........".

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ cây cối?

Câu hỏi 2:

Câu "Cậu bé khản tiếng gọi mẹ" thuộc kiểu câu nào?

Câu hỏi 3:

Từ "đỏ" trong câu "Phượng đỏ tung mình trong không gian và hoa rụng rơi, tạo thành lớp thảm đỏ dưới chân người qua lại" là từ loại gì?

Câu hỏi 4:
Từ chỉ hoạt động trong câu: “Kì lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy.” là từ nào?
Câu hỏi 5:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ đặc điểm, tính chất?

Câu hỏi 6:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ loài vật?

Câu hỏi 7:

Bài đọc "Bím tóc đuôi sam", các bạn gái khen Hà điều gì?

Câu hỏi 8:

Cụm từ "là công nhân" trong câu "Bố em là công nhân" trả lời cho câu hỏi nào?

Câu hỏi 9:

Từ nào trong các từ sau không dùng để trả lời cho câu hỏi: "Cây cau thế nào"?

Câu hỏi 10:

Từ nào dưới đây viết đúng tên riêng nước ngoài?

Bắt đầu ngay
236 17.256