Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 11 năm 2016

Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Mã số: 03122. Thời gian: 20 phút. Đã có 19.631 bạn thử.

Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng 

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 11 năm 2016 là tài liệu luyện thi môn Tiếng Việt trong cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2. Các bạn sẽ có 3 bài tập, thời gian làm bài là 20 phút. Sau khi nộp bài, các bạn sẽ được đối chiếu với đáp án của đề thi.

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 12 năm 2016

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 12 năm 2018 - 2019

Bài 1: Trâu vàng uyên bác. (Điền chữ hoặc từ thích hợp.)
Mùa lá ......ụng
Mùa t........yết rơi
Ngôi ............ năm cánh
Mùa hè có .......... phượng vỹ.
Mùa thu có gió ................. may.
Gió mùa đông bắ.............
Mùa hè miền ............... có gió lào.
Mùa ............... miền Bắc trời rất lạnh.
Trung ................. trăng sáng như gương.
Mùa hè .......... kêu râm ran.
Bài 2: Chuột vàng tài ba. (Kéo ô vào giỏ chủ đề.)
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 11 năm 2016
Thuộc về mùa hè:
Thuộc về mùa thu:
Thuộc về mùa đông:
Bài 3:
Câu hỏi 1:
Mùa gì có Tết. Anh em sum vầy. Má bé hây hây. Nhận lì xì nhỉ? Là mùa gì?
Câu hỏi 2:
Từ nào phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Một con ........... đau, cả tàu bỏ cỏ?
Câu hỏi 3:
Từ nào sau đây viết sai chính tả?
Câu hỏi 4:
Từ nào phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: "Chú bán ........ qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại làm chi?"
Câu hỏi 5:
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
Câu hỏi 6:
Mùa gì rét buốt. Có thể tuyết rơi. Gió mùa đông bắc. Bé mặc ấm vào.
Câu hỏi 7:
Mùa gì nóng bức. Ve kêu rộn ràng. Bé được nghỉ ngơi. Bé đi chơi biển.
Câu hỏi 8:
Từ nào phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: "Thương thay thân phận con ..... Xuống sông dội đá, lên chùa dội bia"?
Câu hỏi 9:
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
Câu hỏi 10:
Từ nào sau đây viết sai chính tả?
Bắt đầu ngay
244 19.631