Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 13 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Mã số: 03115. Thời gian: 20 phút. Đã có 28.807 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Mời các em học sinh lớp 2 tham khảo và thử sức với Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 13 năm 2016 được mở vào ngày 7/2/2016 để ôn tập và chuẩn bị kiến thức hiệu quả cho kỳ thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi. Chúc các em làm bài tốt!

Bài 1: Trâu vàng uyên bác.
Tôm càng và cá ..................
Chim sơn ...................... và bông cúc trắng.
Loài c.......im
Sông Cử............. Long
Ngày Hội đua ....... ở Tây Nguyên.
Sơn ................. Thủy Tinh.
Vì ............. cá không biết nói.
Sân ..........him
Nội ....................... Đảo Khỉ
Muông ...........hú
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:
Từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Kiến cánh vỡ tổ bay ra. Bão táp ........ gần tới.
Câu hỏi 2:
Chữ cái phù hợp để điền vào chỗ trống trong các từ "hoa .......en", "hoa ......úng", "chim .......âu" là chữ cái nào?
Câu hỏi 3:
Có thể thay từ "Khi nòa" trong câu "Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng" bằng từ nào?
Câu hỏi 4:
Trong các từ chỉ vật hay việc sau, từ nào không chứa vần uốt?
Câu hỏi 5:
Rắc hạt xuống đất để mọc thành cây được gọi là gì?
Câu hỏi 6:
Có thể thay từ "Khi nào" trong câu "Khi nào trường bạn nghỉ hè" bằng từ nào?
Câu hỏi 7:
Cùng đến trường để mở đầu năm học được gọi là gì?
Câu hỏi 8:
Trong các loài vật sau, loài nào viết sai chính tả
Câu hỏi 9:
Hối hận về lỗi lầm của mình được gọi là gì?
Câu hỏi 10:
Chữ cái phù hợp để điền vào chỗ trống trong các từ "...en lẫn", "...úng xính", "mùa ...uân" là chữ cái nào?
Bài 3: Phép thuật mèo con. (Chọn cặp từ tương ứng - Cặp đôi)
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 13 năm 2016
Quá sợ hãi
An nhàn
Chao lượn
Bảo tồn
Khoái chí
Đi chơi xa
Liên lạc
Thanh mảnh
Bình tĩnh
Thú không nguy hiểm
Bắt đầu ngay
332 28.807