Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 16 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Mã số: 03225. Thời gian: 20 phút. Đã có 18.982 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 16 năm 2016 là tài liệu ôn thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi môn Tiếng Việt năm 2016 mới nhất có kèm đáp án chi tiết dành cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả để sẵn sàng cho vòng thi sắp tới.

Sau khi hoàn thành vòng 16, mời các bạn làm thêm: Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 15 năm 2016 và Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 17 năm 2016. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi Trạng nguyên Tiếng Việt trên mạng.

Bài 1: Chuột vàng tài ba.
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 16 năm 2016
Cây cối
Sông biển
Loài thú
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Trong bài tập đọc "Sông Hương", các từ nào sau đây không chỉ màu xanh của sông Hương?

Câu hỏi 2:

Bài thơ "Ngày hôm qua đâu rồi " do ai sáng tác?

Câu hỏi 3:

Bộ phận nào trong câu: "Đêm trăng sáng, chúng tôi lên bờ đê hóng mát" trả lời cho câu hỏi Khi nào?

Câu hỏi 4:

Trong các từ sau, từ nào phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu: "Hạt gạo làng ta, có vị phù sa, của .... Kinh Thầy".

Câu hỏi 5:

Câu "Bố em là thầy giáo dạy học" thuộc kiểu câu gì?

Câu hỏi 6:

Từ nào còn thiếu trong câu sau: Màu ............ như màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên.

Câu hỏi 7:

Trong các chữ sau, chữ nào phù hợp để điền vào chỗ trống trong các từ sau: "...ú mưa", "...uyền tin", "bức ....anh", "bầu ...ời"?

Câu hỏi 8:

Trong những từ sau đây, từ nào không dùng để chỉ người?

Câu hỏi 9:

Bộ phận nào trong câu: "Trong vườn, hoa hồng, hoa huệ đua nhau nở" trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Điền từ, vần, âm phù hợp vào chỗ trống trong câu: Con voi lúc lắc .....òi ra hiệu điều gì đó, rồi đến trước mũi xe.

Câu hỏi 2:

Điền từ, vần, âm phù hợp vào chỗ trống trong câu: Chú ...... con ở Bản Đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con.

Câu hỏi 3:

Điền từ, vần, âm phù hợp vào chỗ trống trong câu: Vì mải chơi, đến mùa đông, ....... sầu không có gì ăn.

Câu hỏi 4:

Điền từ, vần, âm phù hợp vào chỗ trống trong câu: Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng ........... linh dát vàng.

Câu hỏi 5:

Điền từ, vần, âm phù hợp vào chỗ trống trong câu: Nhưng mà ..........ộ nhất. Là lúc nó vui : Chẳng hề nhếch mép. Nó cười bằng đuôi.

Câu hỏi 6:

Điền từ, vần, âm phù hợp vào chỗ trống trong câu: Cá rô ......... khoái đớp bóng nước mưa.

Câu hỏi 7:

Cho các từ: "...ải thưởng", "...a đình", "đi ...ầy". Chữ còn thiếu trong các chỗ trống là từ ...........

Câu hỏi 8:

Cho các từ: "...ức khỏe", "...ứt mẻ", "...ông suối". Chữ còn thiếu trong các chỗ trống là từ ...........

Câu hỏi 9:

Cho các từ: "...ụt lội", "...ục lọi", "...ung linh". Chữ còn thiếu trong các chỗ trống là từ ..............

Câu hỏi 10:

Điền từ, vần, âm phù hợp vào chỗ trống trong câu: Ai ơi đừng bỏ ruộng ................. Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

Bắt đầu ngay
280 18.982