Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 17 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mã số: 03253. Thời gian: 20 phút. Đã có 19.491 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 17 năm 2016 là đề thi vòng mới nhất của cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt do VnDoc cập nhật. Sau đây mời các bạn học sinh lớp 2 cùng tham gia thử sức và ôn luyện. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Bài 1: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Chữ cái phù hợp để điền vào các từ sau là chữ ............ : ….ắng tinh, …ong xanh, cây …e,.

Câu hỏi 2:

Điền vào chỗ trống: Nghĩa mẹ như nước .......... nguồn chảy ra.

Câu hỏi 3:

Chữ cái phù hợp để điền vào chỗ còn thiếu các từ sau là chữ .............: cây …ung, …áo trúc, …ân trường, …ạch ..ẽ.

Câu hỏi 4:

Điền vào chỗ trống: Công .......... như núi thái sơn.

Câu hỏi 5:

Điền vào chỗ trống: V.......... chín ngà gà chín cựa.

Câu hỏi 6:

Điền vào chỗ trống: Ông là buổi trời ..........iều.

Câu hỏi 7:

Điền vào chỗ trống: Ông vật thi với cháu. K........... nào ông cũng thua.

Câu hỏi 8:

Điền vào chỗ trống: Cháu là ngày ..........ạng sáng.

Câu hỏi 9:
Điền vào chỗ trống: Ăn vóc học ..............
Câu hỏi 10:

Điền vào chỗ trống: Lên ........... mới biết non cao.

Bài 2: Chuột vàng tài ba.
Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề sao cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau.
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 17 năm 2016
Loài thú
Loài chim
Côn trùng
Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Những từ nào trong các từ dưới đây viết sai chính tả?

Câu hỏi 2:

Địa danh nào còn thiếu trong câu thơ sau?
“Mắt hiền sáng tựa vì sao
Bác nhìn đến tận … cuối trời.
Nhớ khi trăng sáng đầy trời
Trung thu Bác gửi những lời vào thăm”

Câu hỏi 3:

Tác giả nào đã viết những câu thơ sau:
“Vườn trưa gió mát
Bướm bay dập dờn
Quanh đôi chân mẹ
Một rừng chân con”

Câu hỏi 4:

Những từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “chăm chỉ”?

Câu hỏi 5:

Những cặp từ nào dưới đây đồng nghĩa với nhau?

Câu hỏi 6:

Những cặp từ nào dưới đây trái nghĩa với nhau?

Câu hỏi 7:

Cụm từ “đang học bài” trong câu “Bạn An đang học bài” trả lời cho câu hỏi nào?

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ nào phù hợp để điền vào câu ca dao:
“Ai ơi, đừng bỏ ruộng ….
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”

Câu hỏi 9:

Câu “Chuột vàng tài ba” được cấu tạo theo mẫu câu nào trong các mẫu câu dưới đây?

Câu hỏi 10:

Răng nanh của voi mọc dài chìa ra ngoài miệng được gọi là gì?

Bắt đầu ngay
347 19.491