Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 5 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mã số: 03215. Thời gian: 20 phút. Đã có 18.430 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 2 Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 5 năm 2016 để làm tài liệu ôn thi và tài liệu học tập hiệu quả cho môn Tiếng Việt lớp 2. Sau đây mời các bạn thử sức và làm bài thi trực tuyến trên VnDoc!

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 4 năm 2016

Bài 1: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ sự vật?

Câu hỏi 3:

Trong các từ sau, từ nào khác loại với 3 từ còn lại?

Câu hỏi 4:

Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ sự vật?

Câu hỏi 5:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

Câu hỏi 6:

Trong các từ sau, từ nào là từ không chỉ hoạt động?

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào khác loại với 3 từ còn lại?

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?

Câu hỏi 9:
Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?
Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ hoạt động?

Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Điền từ vào chỗ trống trong câu: "Một .......... đình có truyền thống hiếu học."

Câu hỏi 2:

Điền từ vào chỗ trống để được câu đúng: "Mẹ già một nắng ............ sương."

Câu hỏi 3:
Các từ: "viết", "vẽ", "ăn", "uống", "học tập" thuộc nhóm từ chỉ hoạt độ...........
Câu hỏi 4:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu đúng: "Mẹ cấy lúa ...........ếp để lấy thóc thổi xôi."

Câu hỏi 5:

Các từ: "cây chuối", "cây hoa hồng", "cỏ", "cây phượng vỹ" là từ chỉ ...............ây cối.

Câu hỏi 6:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu tục ngữ đúng: "Cố........... mò, cò xơi."

Câu hỏi 7:

Điền từ vào chỗ trống để được câu ca dao đúng: "Một cây làm chẳng nên ............ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao."

Câu hỏi 8:

Điền chữ "r", "gi", "d" vào chỗ trống trong câu: "Bà vừa .........ở tờ báo ra đọc thì có khách."

Câu hỏi 9:

Các từ: "sư tử", "hà mã", "lạc đà", "ngựa vằn" là từ chỉ động ..............ật.

Câu hỏi 10:
Điền chữ vào chỗ trống để được câu tục ngữ đúng: "Kiến ......a lâu cũng đầy tổ."
Bài 3: Chuột vàng tài ba. (Kéo ô vào giỏ chủ đề.)
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 5 năm 2016
Từ chỉ người
Từ chỉ đồ vật
Từ chỉ cây cối
Bắt đầu ngay
199 18.430