Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 6 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mã số: 03217. Thời gian: 20 phút. Đã có 15.174 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 2 có tài liệu ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt nhỏ tuổi hay nhất và ra sát chương trình học nhất, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 6 năm 2016. Mời các bạn tiếp tục thử sức với đề thi này!

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 5 năm 2016

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 7 năm 2016

 

Bài 1: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào không dùng để chỉ tình cảm?

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?

Câu hỏi 3:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ đồ dùng trong lớp học?

Câu hỏi 4:

Trong các từ sau, từ nào chỉ sự vật trên biển?

Câu hỏi 5:

Trong các từ sau, từ nào không dùng để chỉ người trong gia đình, họ hàng?

Câu hỏi 6:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ đồ dùng trong gia đình?

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?

Câu hỏi 8:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

Câu hỏi 9:

Nồi cơm dùng để làm gì?

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu đúng: "Gạo trắn........ nước trong."

Câu hỏi 2:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu đúng: "Lên thác xuống ........ềnh."

Câu hỏi 3:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu đúng: "Mẹ già như chuối ..........ín cây."

Câu hỏi 4:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu đúng: "Cá không ăn muối cá ươ........"

Câu hỏi 5:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu đúng: "Nhà .......ạch thì mát, bát sạch ngon cơm."

Câu hỏi 6:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu đúng: "Chú Cuội ngồi gốc cây đ........"

Câu hỏi 7:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu đúng: "G........i lòng tạc dạ."

Câu hỏi 8:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu đúng: "Chớ than phận khó ai ơi. Còn da lông mọc, còn chồi nảy .........ây."

Câu hỏi 9:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu đúng: "T.......ồng cây gây rừng."

Câu hỏi 10:

Điền chữ vào chỗ trống để được câu đúng: "Thươ......... người như thể thương thân."

Bài 3: Trâu vàng uyên bác.
Điền chữ hoặc từ thích hợp.
Ăn ........... mặc sướng
con ........ao
quê hương là chùm ........... ngọt
thợ .........ề
cái ......hén
..........iêng năng
cái n.....ế
bé ngồi luồn chỉ cho bà ngồi .........
........ kính dưới nhường
cái c......ảo
Bắt đầu ngay
193 15.174