Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 9 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mã số: 03221. Thời gian: 20 phút. Đã có 14.133 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mời các em học sinh lớp 2 tham gia làm Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 9 năm 2016 trên trang VnDoc.com để ôn tập và rèn luyện, chuẩn bị cho vòng thi 9 của Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm 2015 - 2016. Bài test có đi kèm với phần đáp án giúp các em so sánh, đối chiếu kết quả sau khi hoàn thành bài test. Chúc các em thi tốt!

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 8 năm 2016

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 10 năm 2016

Bài 1: Phép thuật mèo con. (Chọn cặp tương ứng.)
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 9 năm 2016
Bố
Em trai
Gà to
Voi con
Ngày rằm
Quả đào
Mặt trăng
Soi sáng
Mặt trời
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào đúng chính tả?

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

Câu hỏi 3:

Bài thơ "Đàn gà mới nở" do nhà thơ nào viết?

Câu hỏi 4:

Trong bài tập đọc "Thương ông", bé thương ông vì ông bị làm sao?

Câu hỏi 5:

Trong các từ ngữ sau, từ ngữ nào không chỉ tính chất, đặc điểm?

Câu hỏi 6:

Câu "Một con gấu ở đâu nhảy xồ ra" thuộc kiểu câu nào trong các kiểu câu sau?

Câu hỏi 7:

Câu "Tiếng suối trong như tiếng hát xa." thuộc kiểu câu nào trong các kiểu câu sau?

Câu hỏi 8:

Trong bài thơ "Đàn gà mới nở", gà mẹ bảo vệ gà con khỏi con vật nào?

Câu hỏi 9:

Trong các từ ngữ sau, từ ngữ nào không chỉ hoạt động?

Câu hỏi 10:

Trong bài tập đọc "Há miệng chờ sung" là nói về một chàng trai như thế nào?

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Điền chữ vào chỗ trống để hoàn thành câu: "Vườn trưa ...........ó mát. Bướm bay dập dờn."

Câu hỏi 2:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 9 năm 2016 Nhìn hình và điền vào chỗ trống. "Chú .........uột đi chợ đường xa."

Câu hỏi 3:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 9 năm 2016 Nhìn hình và điền vào chỗ trống. "Con .......... nó chỉ suốt đời bò ngang."

Câu hỏi 4:

Điền chữ vào chỗ trống để hoàn thành câu: "Quanh đôi chân mẹ. Một ..........ừng chân con."

Câu hỏi 5:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 9 năm 2016 Nhìn hình và điền vào chỗ trống. "Con ..............ó khóc đứng khóc ngồi."

Câu hỏi 6:

Điền chữ vào chỗ trống để hoàn thành câu: "Lợn kêu .......... éc."

Câu hỏi 7:

Điền chữ vào chỗ trống để hoàn thành câu: "Đứng mũi chịu .........ào."

Câu hỏi 8:

Điền chữ vào chỗ trống để hoàn thành câu: "Đóng cửa bảo nh..........."

Câu hỏi 9:

Điền chữ vào chỗ trống để hoàn thành câu: "Thêm .........ừng cho ngựa."

Câu hỏi 10:

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 9 năm 2016 Nhìn hình và điền vào chỗ trống. "Con .........ợn ủn ỉn mua hành cho tôi."

Bắt đầu ngay
182 14.133