Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 1 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 4 môn Tiếng Việt

Mã số: 03227. Thời gian: 20 phút. Đã có 132.611 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 4 môn Tiếng Việt

Mời các bạn học sinh lớp 4 tham khảo và thử sức với Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 1 năm 2016 sau đây. Với bài tập này, các bạn sẽ được ôn tập tốt nhất cho kỳ thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi trên mạng. Chúc các bạn  làm bài đạt kết quả cao!

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 2 năm 2016

Bài 1: Trâu vàng uyên bác. (Điền chữ hoặc từ thích hợp.)
Sự tích hồ ......... bể.
Đ......àn kết
Nhâ........ đạo
Lá trầu khô giữa ....... trầu.
Dế .......... bênh vực kẻ yếu.
Một cây làm chẳng nên .............
Nh............n ái
Ở ......... gặp lành.
Nhân .............ậu
Thương người như thể ............... thân.
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Tiếng "ăn" có cấu tạo gồm những bộ phận nào?

Câu hỏi 2:

Từ trong tiếng Việt gồm có mấy dấu thanh?

Câu hỏi 3:

Trong cấu tạo của tiếng không thể thiếu bộ phận nào?

Câu hỏi 4:

Từ "máy vi tính" do mấy tiếng tạo thành?

Câu hỏi 5:

Trong tiếng "tâm" có âm cuối là chữ nào?

Câu hỏi 6:

Trong câu "Tháp Mười đẹp nhất bông sen." có mấy tiếng?

Câu hỏi 7:

Thủy tộc là loài vật sống ở đâu?

Câu hỏi 8:

Trong tiếng "hoàng" có âm đệm nào?

Câu hỏi 9:

Thuyền độc mộc là thuyền làm bằng vật liệu gì?

Câu hỏi 10:

Từ trong tiếng Việt gồm có mấy thanh?

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:
Trong tiếng "hoài" thì âm đầu là chữ .............
Câu hỏi 2:

Điền từ còn thiếu vào câu thơ: "Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh ..............ước biếc như tranh họa đồ".

Câu hỏi 3:

Điền từ còn thiếu vào câu ca dao: "Anh em như thể chân tay
Rách .............ành đùm bọc, dở hay đỡ đần".

Câu hỏi 4:

Bài thơ "Truyện cổ nước mình" do nhà thơ Lâm Thị ......... Dạ viết.

Câu hỏi 5:

Trong bài thơ "Nàng tiên Ốc" thì bà già đã nhặt được con ốc có vỏ màu biêng biếc ...............

Câu hỏi 6:

Điền từ còn thiếu vào câu ca dao: "Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài ............... nhau".

Câu hỏi 7:

Từ "hoài" có âm đầu là h, vần là oai, vậy có thanh là thanh .............uyền.

Câu hỏi 8:

Hãy chỉ ra vần của tiếng "lành": Vần của tiếng "lành" là .................

Câu hỏi 9:

Trái nghĩa với từ đùm bọc hoặc .............úp đỡ là từ ức hiếp.

Câu hỏi 10:
Trái nghĩa với từ nhân hậu hoặc yêu thương là từ độc á.................
Bắt đầu ngay
2.267 132.611