Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 15 năm học 2017 - 2018

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5

Mã số: 10809. Đã có 11.042 bạn thử.

Bài 1: Phép thuật mèo con
Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi
Trạng nguyên Tiếng việt lớp 5
nối tiếp
cờ tổ quốc
Trần Quốc Tuấn
giang sơn
100 năm
Bà Triệu
chiến sĩ
gấp rút
Đinh Tiên Hoàng
Quang Trung
Bài 2. Điền đáp án
Câu hỏi 1: Điền từ vào chỗ trống:
Trong câu "Dế Mèn càng đi nhiều, nó càng nhận ra điều mới lạ" có cặp từ hô ứng là .......... - càng.
Câu hỏi 2: Điền từ vào chỗ trống:
"Để nguyên loại quả thơm ngon
Hỏi vào co lại chỉ còn bé thôi
Nặng vào mới thật là đời
Bỗng nhiên thành vết xoong nồi lọ lem"
Từ để nguyên là từ gì?
Trả lời: Từ để nguyên là từ.........
Câu hỏi 3:
Điền từ trái nghĩa với "già" vào chỗ trống: "Đi hỏi già, về nhà hỏi ............"
Câu hỏi 4:
"Cây ngay không ..... chết đứng"
Câu hỏi 5:
"Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để ... cho con"
Câu hỏi 6:
"Biển Đông còn lúc đầy vơi
Chớ lòng cha mẹ suốt .... trào dâng"
Câu hỏi 7:
Các cặp từ: "lành - dữ; khách - chủ; đóng - mở" là các cặp từ .... nghĩa
Câu hỏi 8:
"Trí .... song toàn" nghĩa là vừa mưu trí vừa dũng cảm
Bài 3. Chọn đáp án đúng
Câu 1: Các vế trong câu ghép: "Sở dĩ thỏ thua rùa vì thỏ kiêu ngạo." được nối với nhau bằng cách nào?
Câu 2
Từ nào khác với các từ còn lại?
Câu 3
Chọn từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện câu ghép có sử dụng cặp từ hô ứng: "Mai chưa làm xong bài tập, Nam .... rủ đi chơi"?
Câu 4
Các vế câu trong câu ghép: "Minh Anh không chỉ hát hay mà bạn ấy còn học giỏi" được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ nào?
Câu 5
Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác gọi là gì?
Câu hỏi 6: Chọn từ thích hợp vào chỗ trống:
"Bạn ơi có thấy đâu
Cao Bằng xa xa ấy
Vì ta mà giữ lấy
Một dải dài ....."
(Cao Bằng - Trúc Thông)
Câu 7
Từ "lớn lao" trong câu: "Ước mơ của anh ấy thật lớn lao" thuộc từ loại gì?
Bắt đầu ngay
244 11.042