Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Marie Curie, Hà Nội

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán có đáp án

Mã số: 04025. Đã có 10.968 bạn thử.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán 

Nhằm giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập và chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 sắp tới, VnDoc xin giới thiệu bài test Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Marie Curie, Hà Nội. Bài test có đi kèm với phần đáp án và hướng dẫn giải để các em tham khảo sau khi hoàn thành bài thi. Chúc các em làm bài tốt!

Các đề thi vào lớp 6 khác:

Câu 1:
a) Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:
2,45 x 46 + 8 x 0,75 + 54 x 2,45 + 0,5 x 8 = ...........
b)
Không thực hiện phép tính cộng, hãy so sánh tổng M = 21/23 + 12/37 với N = 57/59 + 3/8
Trả lời: M ........... N
Câu 2:
a) Tìm y biết: (y + 1/3) + (y + 1/9) + (y + 1/27) + (y + 1/81) = 56/81
Trả lời: y = ..........
Viết kết quả dưới dạng phân số tối giản
b)
Một phép chia có thương là 8 và số dư là 5, tổng của số bị chia, số chia và số dư là 172. Tìm số bị chia và số chia.
Trả lời:
Số bị chia là: ..........
Số chia là: .............
Nhập các giá trị theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 3:
Bếp ăn của một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 356 chiến sĩ ăn trong 30 ngày. Do nhiệm vụ đột xuất nên sau 9 ngày thì có một số chiến sĩ được điều đi làm nhiệm vụ ở tỉnh khác. Vì vậy số gạo đã chuẩn bị ăn được nhiều hơn dự kiến 7 ngày. Hỏi đã có bao nhiêu chiến sĩ được điều đi tỉnh khác? (giả thiết sức ăn của các chiến sĩ như nhau)
Trả lời:
Có .............. chiến sĩ được điều đi tỉnh khác.
Câu 4:
Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Biết AB = 15cm, CD = 20cm; chiều cao hình thang là 14cm. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ở E.
a. Tính diện tích hình thang ABCD.
Trả lời:
Diện tích hình thang ABCD là .............. cm2.
b. Tính diện tích tam giác CED.
Trả lời:
Diện tích tam giác CED là: ........... cm2.
c. Chứng minh hai tam giác AED và BEC có diện tích bằng nhau.
Câu 5:
Trong hộp có 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Không nhìn vào hộp, hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để có không ít hơn 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ.
Trả lời:
Phải lấy ra ít nhất ............. viên bi.
Bắt đầu ngay
97 10.968