Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 7 năm học 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 vòng 7 có đáp án

Mã số: 04634. Đã có 11.483 bạn thử.

Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 7

Mời các em học sinh lớp 1 tham gia giải Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 7 năm học 2016 - 2017 để khám phá các dạng bài mới, nâng cao khả năng tư duy. Các em hãy làm bài trong thời gian nhanh nhất nhé. Chúc các em đạt điểm cao!

Thi Violympic là kỳ thi khá quan trọng với các em học sinh. Việc luyện thi violympic sao cho thuần thục, quen với dạng bài là điều các em vẫn hay mong muốn. Sau khi làm xong đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 7 bên trên, các em có thể làm tiếp Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 8 mà chúng tôi đã sưu tầm từ trang violympic.vn hoặc tham khảo vòng thi trước đó: Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 6 để có thêm kinh nghiệm. Chúc các em ôn thi Violympic thật tốt và đạt kết quả cao.

Bài thi số 1: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Tính: 3 - 1 = ...
Câu 2: Tính: 3 - 2 = ...
Câu 3: Tính: 4 - 2 = ...
Câu 4: Tính: 2 + 2 = ...
Câu 5: Tính 1 + 3 = ...
Câu 6: Tính: 4 + 1 = ...
Câu 7: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 1 ...... 3 - 1
Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 4 ...... 3 + 1 + 1
Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 + ... + 2 = 1 + 4
Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 3 = 1 + ... + 3
Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 + ... - 1 = 2 + 1
Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 - 1 = 2 + 1 -
Câu 13: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 - 1 + ... = 2 + 1
Câu 14: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 + 0 - ... = 3 - 2
Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 + ... = 3 - 2 + 2
Câu 16: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + ... + 0 = 0 + 4
Câu 17: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 > ... > 4 + 0
Câu 18: Hãy chọn đáp án đúng: 1 + ... + 3 = 3 + 2
Câu 19: Hãy chọn đáp án đúng: ... + 4 = 2 + 3
Câu 20: Hãy chọn đáp án đúng: 2 + 1 - ... = 1 + 1
Câu 21: Hãy chọn đáp án đúng: 4 + 1 = 2 + ...
Câu 22: Hãy chọn đáp án đúng: 2 + ... = 3 + 1 + 1
Câu 23: Hãy chọn đáp án đúng: 1 + 0 = ... - 3
Câu 24: Hãy chọn đáp án đúng: ... - 2 = 3 - 1
Câu 25: Hãy chọn đáp án đúng: ... - 2 = 4 - 1 - 1
Câu 26: Hãy chọn đáp án đúng: ... = 3 + 2
Bài thi số 2: Tìm cặp bằng nhau
Câu 1:


Trả lời: 
... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...
Câu 2:


Trả lời:
... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...
Câu 3:


Trả lời:
... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...
Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
Câu 1:
3 - .......... = 2
Trả lời:
Câu 2:
.......... + 1 = 4
Trả lời:
Câu 3:
.......... + 1 = 3 - 1 + 3 
Trả lời:
Câu 4:
.......... + 3 = 2 +1 + 1
Trả lời:
Câu 5:
.......... = 2 + 2
Trả lời:
Câu 6:
.......... - 1 = 1
Trả lời:
Câu 7:
3 - 1 < .......... + 2 < 2 + 2
Trả lời:
Câu 8:
3 + 2 ..........2 + 2 
Trả lời:
Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm
Câu 9:
4 - 1 .......... 3
Trả lời:
Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm
Câu 10:
2 + 0 + 2 .......... 3 - 1 + 3
Trả lời:
Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm
Câu 11:
3 - .......... = 2
Trả lời:
Câu 12:
4 - .......... = 1
Trả lời:
Câu 13:
4 - 1 = ...........
Trả lời:
Câu 14:
.......... + 1 + 1 = 3 -1 + 1
Trả lời:
Câu 15:
1 + 2 + 1 = 3 - 2 + ..........
Trả lời:
Câu 16:
.......... + 0 = 5
Trả lời:
Câu 17:
.......... - 2 = 2
Trả lời:
Câu 18:
2 + 3 > 2 + .......... > 2 - 1 + 2
Trả lời:
Câu 19:
3 - 1 .......... 2 + 1
Trả lời:
Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm
Câu 20:
1 .......... 4 - 3
Trả lời:
Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm
Bắt đầu ngay
128 11.483