Đề thi Violympic môn Toán lớp 2 vòng 7 năm học 2016 - 2017

Thi giải toán qua mạng Violympic lớp 2 vòng 7

Mã số: 04635. Đã có 6.212 bạn thử.

Đề thi Violympic môn Toán lớp 2 vòng 7 năm học 2016 - 2017

VnDoc.com xin gửi đến các em học sinh Đề thi Violympic môn Toán lớp 2 vòng 7 năm học 2016 - 2017 đã chính thức mở ngày 14/11/2016. Trong vòng thi này số lượng câu hỏi đã tăng lên vì vậy các em hãy tập trung để làm bài thật tốt nhé. Chúc các em có khoảng thời gian làm bài thật bổ ích và đạt điểm số cao nhất!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 - 2017

Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau
Câu 1:

Trả lời:
... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...
Câu 2:

Trả lời:
... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...
Câu 3:

Trả lời:
... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...
Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Tính: 11 - 8 = ...
Câu 2: Hiệu của 90 và 5 là: ...
Câu 3: Hiệu của 60 và 16 là: ...
Câu 4: Cho 87kg - 82kg ... 11kg - 8kg. Hãy điền dấu thích hợp vào chỗ trống
Câu 5: Cho 3dm 9cm < ...dm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: ...
Câu 6: Cho 9dm 3 cm = ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 7: Cho 11kg - 2kg ...10kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 8: Cho 6kg + ...kg = 23kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 9: Cho x + 23 = 30. Vậy giá trị của x là ...
Câu 10: Giá trị của y thỏa mãn: 20 + y = 70 là ...
Câu 11: Giá trị của y thỏa mãn: y + 3 = 11 là ...
Câu 12: Phép tính có hai số hạng bằng nhau và có tổng bằng 20 là ...
Câu 13: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng?
Câu 14: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu lớn nhất?
Câu 15: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu nhỏ nhất?
Câu 16: Tổng của hai số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, số hạng thứ hai là 12. Vậy số hạng thứ nhất là: ...
Câu 17: Vườn nhà Bình có 6 chục cây gồm cây cam và bưởi. Trong đó có 35 cây cam. Vậy vườn nhà Bình có bao nhiêu cây bưởi?
Câu 18: Có hai can đựng nước. Sau khi đổ 5 lít từ can thứ nhất sang can thứ hai thì mỗi can đều có hai chục lít nước. Vậy lúc đầu can thứ hai có bao nhiêu lít nước
Câu 19: Mẹ đi chợ mua về 3 chai dầu ăn gồm 1 chai dầu loại 2 lít và 2 chai dầu loại 1 lít. Vậy mẹ đã mua tất cả bao nhiêu lít dầu?
Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
Câu 1:
Cho 8 + ...... = 100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Trả lời:
Câu 2:
Hiệu của 11 và 2 là ......
Trả lời:
Câu 3:
Cho: ...... + 25 = 40. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ......
Trả lời:
Câu 4:
Tính 13 + 87 = ......
Trả lời:
Câu 5:
Trong thùng đã có 5 lít nước. Vậy cần đổ thêm vào ...... lít nước nữa để trong thùng có 5 chục lít nước
Trả lời:
Câu 6:
Số hạng thứ nhất là 7, tổng của hai số hạng là 70. Vậy số hạng thứ hai là: ......
Trả lời:
Câu 7:
Tính 60 - 6 + 28 = ......
Trả lời:
Câu 8:
Cho 7 + y = 70. Giá trị của y là ......
Trả lời:
Câu 9:
Bé Mai cao 9dm7cm, bé Mai thấp hơn bé Hoa 2cm. Vậy bé Hoa cao ......cm
Trả lời:
Câu 10:
Cho 30 - 9 > a > 15 + 4. Giá trị của a là ......
Trả lời:
Câu 11:
Tính 60 - 6 = ......
Trả lời:
Câu 12:
Tổng của 51 và 39 là: ......
Trả lời:
Câu 13:

Hiệu của 50 và 5 là: ......
Trả lời:

Câu 14:
Trong can đã có 17 lít nước.Vậy cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước nữa để trong can có 2 chục lít nước.
Trả lời:
Câu 15:
Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị là số tự nhiên nhỏ nhất, chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 6 đơn vị
Trả lời:
Câu 16:
Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số, chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 5 đơn vị
Trả lời:
Bắt đầu ngay
92 6.212