Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 11 năm học 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 6 vòng 11 có đáp án

Mã số: 04911. Đã có 979 bạn thử.

Violympic lớp 6 vòng 11 năm học 2016 - 2017 cấp trường

Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 11 năm học 2016 - 2017 đã chính thức có mặt trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc, mời các bạn cùng làm để đánh giá khả năng của bản thân cũng như ôn lại kiến thức đã học được. Chúc các bạn ghi được số điểm cao!

Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 3 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 4 năm học 2016 - 2017

Bài 1
Câu 1: Kết quả của phép tính -50 + I-250I là ...
Câu 2
Cho Ox và Oy là hai tia đối nhau, trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 5cm, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 9cm. Tính độ dài đoạn AB?
Trả lời: Độ dài đoạn AB là ...cm
Câu 3
Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 đồng thời chia hết cho 2, 3, 4 và 5 là ...
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần cách nhau bởi dấu ";"
Câu 4
Số chính phương nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là ...
Câu 5
Cho B = 27 - 16 + (-42). Số liền trước của B là ...
Câu 6
Viết số 27 thành tổng của các số tự nhiên liên tiếp. Hỏi tổng đó có nhiều nhất bao nhiêu số hạng?
Trả lời: Tổng đó có nhiều nhất ... số hạng
Câu 7
Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -100 < x < 101 là ...
Câu 8
Khối 6 của 1 trường có khoảng 200 học sinh đến 250 học sinh. Khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều dư ra 4 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường?
Trả lời: Số học sinh khối 6 của trường là ... học sinh.
Câu 9
Số tự nhiên n khác 0 thỏa mãn (2n + 12) chia hết cho (n - 1) là ...
Bài 2
Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của P = Ix + 1I2015 + 116
Câu 2
Giá trị nhỏ nhất của A = 85 + I2x - 3I
Câu 3
Số nguyên x thỏa mãn I-26 - xI = 0
Câu 4
Số nguyên âm x thỏa mãn x2 = 400
Câu 5
2: 8 = ...
Câu 6
-I-21I
Câu 7
Số nguyên x thỏa mãn: -x - 47 + 37 = 0
Câu 8
Số dư của một số có tận cùng 592 khi chia cho 125
Câu 9
Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số
Bài 3
Câu 1: Giá trị lớn nhất của số tự nhiên x thỏa mãn 10x + 3 < 106 là x = ...
Câu 2
Giá trị của biểu thức D = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 101 là ...
Câu 3
Cho đoạn thẳng AB gọi M là điểm nằm giữa A và B. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AM và MB. Nếu độ dài đoạn IK = 20cm thì độ dài đoạn AB = ...cm
Câu 4
Cho a = 180, b = 90, c = 120. Khi đó ƯCLN(a, b, c) là ...
Câu 5
Cho 2 số x, y là các số nguyên sao cho: IxI + IyI = 2. Số cặp số (x, y) thỏa mãn là ...
Câu 6
Một hình vuông có diện tích là 5625m2. Cạnh của hình vuông đó là ...m
Câu 7
Tập hợp A = { a; b; c; d } có số tập con là ...
Câu 8
BCNN (18; 21) là ...
Câu 9
Kết quả của phép tính: (-11) + (-9) là ...
Bắt đầu ngay
25 979